FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supply and Delivery of Galvanized 8 mtr steel Tubular Pole (published date : 2081.03.14)

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०३।१२)

दस्तावेज: 

कवाडीकर पून प्रयोग हुने सामान संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।(प्रकाशित मिति २०८१।०३।१२)

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०३।१२)

दस्तावेज: 

Supply and Delivery of Different Variety of Green Grasses (published date: 2081.03.06)

दस्तावेज: