FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कवाडी कर / पून प्रयोग हुने सामान संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्वन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०४/१६

जीवजन्तु तथा जीवजन्तुजन्य पदार्थ निकासी गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्वन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०४/१६

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना। प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०८०/०४/१६ गते

नदि जन्य पदार्थको विक्रि शुल्क संकलनका लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) ।

दस्तावेज: 

INVITATION FOR THE BIDS (Date of Publication : 2080/01/19)

दस्तावेज: