FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिदका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७९।०३।०६)

दस्तावेज: 

वडा नं. ४ को प्रशासनिक भवन निर्माणका लागी E-Bid मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: