FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सोलार स्टोर निर्मण गर्न चाहने कृषक समुह तथा सहकारीको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे ।

दस्तावेज: 

अमिलो जातका विरुवा उत्पादन गर्न नर्सरी स्थापना गर्न चाहने फर्महरुका लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

दस्तावेज: 

स्थानीयतह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(Chure Nirman Sewa Chure-04, Kailali)

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(Narayan and Bhagrathi Nirman Sewa Gaurigunga-03, Kailali)

दस्तावेज: