FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस सूचना प्रकासित गरिएको बारे प्रकासित मिति (२०७९।१०।१२)

दस्तावेज: 

प्रतियोगितात्मक परिक्षाका लागि संक्षिप्त सूची प्रकासन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

खुला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा मौखिक परिक्षा तोकिएको सूचना

विषय विज्ञ सूचिमा सुचिकृत हुन निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।